ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Đồng hồ nhiệt độ Omron E5CC-CX2DSM-800

2.500.000 
2.200.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Màn hình HMI OMRON NB3Q-TW00B

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Màn hình HMI OMRON NB5Q-TW00B

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Màn hình HMI OMRON NB7W-TW00B

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Màn hình NB10W-TW10B

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Màn hình NB3Q-TW01B

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Màn hình NB7W-TW01B

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Màn hình Omron NB7W-TW11B

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Module mở rộng Omron CP1W-8ED

2.200.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

OMRON H3BA-N8H AC220V

490.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

OMRON H3BF-N8 AC220V

1.150.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

OMRON H3YN-4

820.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Omron H5AN-4D AC100-240

5.500.000