CẢM BIẾN SIÊU ÂM VÀ ÁP SUẤT

Cảm biến áp suất DP-102

1.350.000 
1.350.000 
1.700.000 
1.700.000 
1.990.000 
1.990.000 
3.050.000 
2.400.000 
1.900.000 
1.600.000 
1.600.000 
1.500.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Cảm biến Omron E2EC-C3D1

2.200.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Cảm biến Omron E2EC-CR8D1

2.200.000 

CẢM BIẾN QUANG

Cảm biến Omron E3JK-5M1-N

1.250.000