CẢM BIẾN SIÊU ÂM VÀ ÁP SUẤT

Cảm biến áp suất DP-102

1.800.000 
1.350.000 
1.350.000 
1.700.000 
1.700.000 
1.990.000 
1.990.000 
3.050.000 
2.400.000 
1.900.000 
1.600.000 
1.600.000 
1.500.000 

CẢM BIẾN QUANG

Cảm biến E3JK-TR11-C 2M

850.000 
2.500.000