THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC Omron CP1E-N40SDR-A

4.500.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC Omron CP1E-N60SDR-A

6.000.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC OMRON CP1L-L14DR-A

4.880.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC Omron CP1L-M60DR-A

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC OMRON CPM2A-20CDR-A

11.500.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC Omron ZEN-20C1DT-D-V2

3.200.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC ORMON CP1E-N40DR-A

4.900.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Timer H3CR-A8E AC100-240

950.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Timer Omron H3YN-2 DC24

800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Timer Omron H3YN-4 AC200-230V

820.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Timer Omron H3YN-4 DC24V

820.000