RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP

Rơ le bảo vệ mất pha Omron K8DS-PH1

400.000 
1.850.000 
1.850.000 
1.850.000 
1.850.000