THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Omron H5AN-4DM AC100-240

5.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

OMRON H5CX-A-N

2.450.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Omron H5CX-A11-N

2.750.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

OMRON H5CZ-L8

990.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

OMRON H5F-B

2.700.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

OMRON H5F-KB

2.700.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

OMRON H5S-WB2

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

OMRON H5S-WFB2

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

OMRON ZEN-20C3AR-A-V2

2.700.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

OMRON ZEN-20C3DR-D-V2

2.700.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC CP1H-X40DR-A

9.000.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC CP1H-XA40DR-A

12.500.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC CP1W-20EDR1

2.700.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC CP1W-40EDR

4.200.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC Omron CP1E-E20SDR-A

2.300.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC OMRON CP1E-E30SDR-A

2.900.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC Omron CP1E-E40SDR-A

3.400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC OMRON CP1E-E60SDR-A

4.200.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC Omron CP1E-N20SDR-A

2.950.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

PLC Omron CP1E-N30SDR-A

6.800.000