THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời Omron H5F-KB

2.700.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời Omron H5S-WB2

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời Omron H5S-WFB2

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1M-CPU11

6.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1M-CPU13

9.500.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1M-CPU21

11.000.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-AD041-V1

8.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-AD081-V1

11.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-CT021

11.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-DA021

7.200.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-DA041

13.000.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-DA08C

13.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-DA08V

13.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-ID211

2.400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-ID231

3.200.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-ID261

3.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-MAD42

10.500.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-OC201

2.900.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-OC211

3.200.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-OD201

2.500.000