1.450.000 
14.500.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ điều khiển PLC CP1L-L20DR-A

4.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ điều khiển PLC CP1L-M30DR-A

5.700.000 
1.980.000 
2.300.000 
2.450.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời gian OMRON H3Y-2-C

480.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời gian OMRON H3Y-4-C

580.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời Omron H3CA-8 AC200/220/240

1.450.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời Omron H3CR-A8E AC100-240

950.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời Omron H3CR-F AC100-240

1.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời Omron H3CR-F8 AC100-240

1.600.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời Omron H3CR-F8N AC100-240

1.650.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời Omron H3CR-G8EL AC200-240

1.210.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời Omron H3CR-H8L AC200-240 S

1.200.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời Omron H5CZ-L8 AC100-240

990.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ định thời Omron H5F-B

2.700.000