THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

61F-11

650.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

61F-APN2 AC220

1.400.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

61F-D21T-V1 100-240VAC

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

61F-GP-NH AC220

1.300.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Bộ báo mức nước ON-OFF Omron 61F-I AC110/220

2.300.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Bộ điều khiển cấp thoát nước Omron 61F-G2 AC110/220

1.700.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Bộ điều khiển cấp thoát nước Omron 61F-G3 AC110/220

2.700.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Bộ điều khiển cấp thoát nước Omron 61F-G4 AC110/220

4.050.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Bộ điều khiển cấp thoát nước Omron 61F-GP-N AC220

940.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Bộ điều khiển mức nước Omron 61F-GP-N AC220V

940.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Bộ điều khiển mực nước Omron F03-60 SUS304

128.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Bộ giữ điện cực 5 cực Omron PS-5S

440.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Bộ giữ điện cực F03-12

160.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Bộ giữ điện cực Omron BS-1

530.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Bộ giữ điện cực PS-4S

410.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Công tắc hành trình HL-5000

550.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Công tắc hành trình HL-5300

550.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Công tắc hành trình OMRON WLCA12 – 2N

950.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Công tắc hành trình Omron WLNJ-30

980.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Công tắc hành trình Omron WLNJ-N

550.000