sản phẩm mới nhấtXem tất cả

RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP

Rơ le bảo vệ mất pha Omron K8DS-PH1

400.000 

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Công tắc hành trình Omron ZC-W155

420.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

CP1W-CIF11

800.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ SKG MF-72

560.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5EC-QX2ASM-800

1.450.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Omron G2R-2-SNI DC24

95.000 

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Công tắc hành trình Omron Z-15GD-B

145.000 

CẢM BIẾN

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Cảm biến tiệm cận Omron GLS-M1

200.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Cảm biến tiệm cận Omron E2S-W25

620.000 
900.000 
1.900.000 

BIẾN TẦN VÀ SERVO

Sản phẩm ví dụ

340.000 
780.000 
980.000 
1.700.000 

CẢM BIẾN QUANG

Cảm biến Omron E3JK-5M1-N

1.250.000 

BỘ ĐIỀU KHIỂNXem tất cả

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5EC-CR2ASM-800

2.200.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ điều khiển nhiệt độ E5CC-QX2ABM-800

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Omron E5CN-R2TD AC100-240

BIẾN TẦN VÀ SERVO

Sản phẩm ví dụ

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5CN-HC2M-500

5.900.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CWL-Q1TC AC100-240

750.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Đồng hồ nhiệt độ Omron E5EC-RR2ASM-820

2.400.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Đồng hồ nhiệt độ Omron E5EC-RX2ASM-820

1.400.000 
1.850.000 
700.000 
1.850.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Omron G2R-1-SND DC24

105.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G3PE-245B DC12-24

1.400.000 

Đối tác của chúng tôi