sản phẩm mới nhấtXem tất cả

RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP

Rơ le bảo vệ mất pha Omron K8DS-PH1

400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

CP1W-CIF11

800.000 

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Công tắc hành trình Omron ZC-W155

420.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5EC-QX2ASM-800

1.450.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ SKG MF-72

560.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Omron P2RF-05-E

65.000 

RƠ LE ĐIỀU KHIỂN

Rơ le trung gian Omron LY2N-J DC24

81.000 

CẢM BIẾN

CẢM BIẾN SIÊU ÂM VÀ ÁP SUẤT

Cảm biến áp suất DP-102

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Omron E2A-M18KS08-WP-B1

610.000 
900.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Sensor Omron E3S-AT11 2M

2.250.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Cảm biến tiệm cận Omron GLS-1

295.000 
700.000 
900.000 
1.500.000 
530.000 

BỘ ĐIỀU KHIỂNXem tất cả

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Đồng hồ nhiệt độ Omron E5EC-QR2ASM-820

2.400.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Omron E5CN-R2TD AC100-240

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ SKG MF-72

560.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5CZ-Q2MT

1.900.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Omron E5CN-R2MT-500 AC100-240

3.050.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Đồng hồ nhiệt độ Omron E5EC-PR2ASM-804

3.500.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5CN-HR2M-500

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5AN-HTAA2HBM-500

7.600.000 
3.100.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Omron G2R-2 DC12

40.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G3PE-245B DC12-24

1.400.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G2R-2-SN DC24

95.000 

Đối tác của chúng tôi