sản phẩm mới nhấtXem tất cả

RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP

Rơ le bảo vệ mất pha Omron K8DS-PH1

400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

CP1W-CIF11

800.000 

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Công tắc hành trình Omron ZC-W155

420.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5EC-QX2ASM-800

1.600.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ SKG MF-72

560.000 
210.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G2R-2-SND DC24

120.000 

CẢM BIẾN

290.000 
620.000 
900.000 
1.900.000 
340.000 
800.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Omron E2E-X10MY1 2M

1.250.000 
2.400.000 

BỘ ĐIỀU KHIỂNXem tất cả

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5CC-QX2DSM-800

1.400.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Omron E5CN-HC2M-500 AC100-240

5.900.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5AN-HAA2HBM-500

7.600.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5CN-HR2M-500 24V AC/DC

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Omron E5CN-R2T AC100-240

2.900.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ điều khiển nhiệt E5CSL-QTC

620.000 

Đối tác của chúng tôi