sản phẩm mới nhấtXem tất cả

RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP

Rơ le bảo vệ mất pha Omron K8DS-PH1

400.000 

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Công tắc hành trình Omron ZC-W155

420.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

CP1W-CIF11

800.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ SKG MF-72

560.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5EC-QX2ASM-800

1.450.000 
620.000 
900.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Omron EE-SX670

160.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang E3F3-D32 2M OMC

590.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang E3Z-D81 2M

900.000 

CẢM BIẾN

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Cảm biến tiệm cận Omron GLS-M1

200.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Cảm biến tiệm cận Omron E2S-W25

620.000 
900.000 
1.900.000 

BIẾN TẦN VÀ SERVO

Sản phẩm ví dụ

340.000 
780.000 
980.000 
1.700.000 

CẢM BIẾN QUANG

Cảm biến Omron E3JK-5M1-N

1.250.000 

BỘ ĐIỀU KHIỂNXem tất cả

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CC-RX2ASM-802

2.200.000 

BIẾN TẦN VÀ SERVO

Sản phẩm ví dụ

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CWL-Q1TC AC100-240

750.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5CC-RX2ASM-800

1.250.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Đồng hồ nhiệt độ Omron E5CC-RX2ASM-880

1.200.000 

RƠ LE ĐIỀU KHIỂN

Rơ le trung gian Omron MKS3P AC220

120.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G2R-2-SN DC24

95.000 

RƠ LE LẬP TRÌNH (ZEN)

Rơ le lập trình Omron ZEN-8E1AR

1.700.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G3PE-225B DC12-24

860.000 

RƠ LE ĐIỀU KHIỂN

Rơ le trung gian Omron MKS2P AC220

100.000 

RƠ LE ĐIỀU KHIỂN

Rơ le trung gian Omron LY2N-J DC24

81.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G2R-2-S DC24

80.000 

Đối tác của chúng tôi