sản phẩm mới nhấtXem tất cả

RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP

Rơ le bảo vệ mất pha Omron K8DS-PH1

400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

CP1W-CIF11

800.000 

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Công tắc hành trình Omron ZC-W155

420.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5EC-QX2ASM-800

1.600.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ SKG MF-72

560.000 
210.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Cảm biến tiệm cận Omron TL-N5ME1

750.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Omron E2E-X2ME1 2M

950.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Bộ nguồn Omron S8FS-C01524

265.000 

CẢM BIẾN

290.000 
620.000 
900.000 
1.900.000 
340.000 
800.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Omron E2E-X10MY1 2M

1.250.000 
2.400.000 

BỘ ĐIỀU KHIỂNXem tất cả

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Đồng hồ nhiệt độ Omron E5CC-RX2ASM-880

1.200.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5AC-QX3ASM-800

1.800.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5AC-RX3ASM-800

1.400.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5EC-RX2ASM-800

1.700.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Omron E5CN-R2MT-500 AC100-240

3.050.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5AN-HTAA2HBM-500

7.600.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5CC-QX2ASM-800

1.250.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện khối Omron G6B-4BND DC24

720.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G3PE-535B-3N DC12-24

4.300.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Omron G2R-2 DC24

40.000 

Đối tác của chúng tôi