sản phẩm mới nhấtXem tất cả

RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP

Rơ le bảo vệ mất pha Omron K8DS-PH1

400.000 

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Omron V-156-1A5-T

45.000 
40.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

CP1W-CIF11

800.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ SKG MF-72

560.000 

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Công tắc hành trình Omron ZC-W155

420.000 
210.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5EC-QX2ASM-800

1.600.000 

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-G AC110/220V

660.000 

CẢM BIẾN

290.000 
620.000 
900.000 
1.900.000 
340.000 
800.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Omron E2E-X10MY1 2M

1.250.000 
2.400.000 

BỘ ĐIỀU KHIỂNXem tất cả

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Đồng hồ nhiệt độ Omron E5EC-QX2ASM-820

1.400.000 

BIẾN TẦN VÀ SERVO

Sản phẩm ví dụ

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5CC-RX2ASM-000

1.700.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Omron E5EC-QR2ASM-800

2.400.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5CC-RX3A5M-000

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5EZ-R3MT

2.800.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Omron E5CN-R2T AC100-240

2.900.000 

Đối tác của chúng tôi