sản phẩm mới nhấtXem tất cả

RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP

Rơ le bảo vệ mất pha Omron K8DS-PH1

400.000 

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Omron V-156-1A5-T

45.000 
40.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

CP1W-CIF11

800.000 

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Công tắc hành trình Omron ZC-W155

420.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ SKG MF-72

560.000 
210.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5EC-QX2ASM-800

1.600.000 

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-G AC110/220V

660.000 

CẢM BIẾN

290.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Cảm biến tiệm cận Omron TL-Q5MD1

700.000 
900.000 
1.350.000 
530.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Omron E2E-X1R5E1 2M

820.000 
1.250.000 

CẢM BIẾN SIÊU ÂM VÀ ÁP SUẤT

Cảm biến áp suất DP-102

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Omron E2A-M18KS08-WP-B1

610.000 

BỘ ĐIỀU KHIỂNXem tất cả

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Đồng hồ nhiệt độ Omron E5EC-QR2ASM-820

2.400.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5AC-CX3ASM-800

2.900.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Đồng hồ nhiệt độ Omron E5EC-RR2ASM-820

1.500.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Omron E5CN-RT AC100-240

2.900.000 

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-G AC110/220V

660.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ điều khiển nhiệt độ E5CC-QX2ABM-800

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5AC-QX3ASM-800

1.800.000 

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-G4 AC110/220V

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Omron P2RF-08-E

99.000 
52.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G3NA-220B DC5-24

480.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G2R-1 DC24

31.000 
1.850.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G3PE-525B-3N DC12-24

3.900.000 
3.100.000 

Đối tác của chúng tôi