sản phẩm mới nhấtXem tất cả

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Omron V-156-1A5-T

45.000 

RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP

Rơ le bảo vệ mất pha Omron K8DS-PH1

400.000 
40.000 

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Omron V-152-1A5

40.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

CP1W-CIF11

800.000 

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Công tắc hành trình Omron ZC-W155

420.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ SKG MF-72

560.000 
210.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5EC-QX2ASM-800

1.600.000 

CẢM BIẾN

900.000 
900.000 
900.000 
900.000 
900.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Cảm biến tiệm cận Omron TL-N5ME2

900.000 
900.000 
900.000 
900.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Cảm biến từ Omron E2E-X5MY1 2M

1.050.000 

BỘ ĐIỀU KHIỂNXem tất cả

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-GP-N AC220V

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5AC-CX3ASM-800

2.900.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5AN-HTAA2HBM-500

7.600.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5CN-HR2M-500 24V AC/DC

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5CC-RX2DSM-800

1.400.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Đồng hồ nhiệt độ Omron E5EC-QX2ASM-820

1.400.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện PCB Omron G6B-1114P-FD-US DC24

75.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện PCB Omron G6B-1174P-FD-US DC24

98.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Omron P2RF-05-E

65.000 
3.100.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G3NA-240B DC5-24

770.000 

Đối tác của chúng tôi