sản phẩm mới nhấtXem tất cả

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Công tắc hành trình Omron ZC-W155

420.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

CP1W-CIF11

800.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ SKG MF-72

560.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5EC-QX2ASM-800

1.450.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang điện Omron E3Z-R86

1.400.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang Omron E3X-DA21-N

2.800.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang Omron E3FB-DP12 2M

CẢM BIẾN

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Cảm biến tiệm cận Omron GLS-M1

200.000 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Cảm biến tiệm cận Omron E2S-W25

620.000 
900.000 
1.900.000 

BIẾN TẦN VÀ SERVO

Sản phẩm ví dụ

340.000 
780.000 
980.000 
1.700.000 

CẢM BIẾN QUANG

Cảm biến Omron E3JK-5M1-N

1.250.000 

BỘ ĐIỀU KHIỂNXem tất cả

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5EZ-R3MT

2.200.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Omron E5EZ-Q3T AC 100- 240 (Transistor)

2.200.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Đồng hồ nhiệt độ Omron E5EC-RX2ASM-820

1.400.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CWL-Q1TC AC100-240

750.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Omron E5CN-R2MT-500 AC100-240

3.050.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Omron E5EC-RR2ASM-800

2.400.000 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Bộ ổn nhiệt Omron E5CC-RX2ASM-880

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Đồng hồ nhiệt độ Omron E5EC-PR2ASM-800

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G3PE-225B DC12-24

860.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Omron G2R-1-SND DC24

105.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

G2R-2-SN DC24

95.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện bảo vệ Omron G7SA-2A2B DC24

420.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện khối Omron G6B-47BND DC24

760.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Omron K8AB-PM2

2.200.000 

Đối tác của chúng tôi