THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

61F-APN2 AC220

1.400.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

61F-D21T-V1 100-240VAC

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

61F-GP-NH AC220

1.300.000 

BIẾN TẦN VÀ SERVO

Biến tần AVF200-0022

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Bộ báo mức nước ON-OFF Omron 61F-I AC110/220

2.300.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đặt thời gian Omron H3YN-2 AC200-230

780.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm đa năng Omron H7BX-A

5.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm đa năng Omron H7BX-AW

5.950.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm đa năng Omron H7CX-A-N

2.400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm đa năng Omron H7CX-A11-N

3.000.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm đa năng Omron H7CX-AD-N

2.400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm đa năng Omron H7CX-AW-N

3.950.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm thời gian Omron H7EC-N

700.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm thời gian Omron H7EC-NV

900.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm thời gian Omron H7ET-N

950.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm thời gian Omron H7ET-NFV

1.400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm thời gian Omron H7ET-NV

1.100.000