3.600.000 
3.600.000 

BIẾN TẦN VÀ SERVO

Biến tần Panasonic AVF200-0154

5.600.000 
4.800.000 
4.300.000 
350.000 
1.800.000 

SẢN PHẨM KHÁC

Cảm biến E3JK-TR12-C 2M

850.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Công tắc áp suất SAGLNOMLYA SNS-C101X

1.400.000 
3.900.000 
1.200.000 
780.000 

SẢN PHẨM KHÁC

Module C200H-ID212

3.700.000 

SẢN PHẨM KHÁC

Pin AFP0RC10RS

SẢN PHẨM KHÁC

Pin AFP0RC32T