RƠ LE ĐIỀU KHIỂN

Rơ le trung gian Omron LY2N-J DC24

81.000 

RƠ LE ĐIỀU KHIỂN

Rơ le trung gian Omron LY4N-J DC24

150.000 

RƠ LE ĐIỀU KHIỂN

Rơ le trung gian Omron MKS2P AC220

100.000 

RƠ LE ĐIỀU KHIỂN

Rơ le trung gian Omron MKS3P AC220

120.000 
52.000 
56.000 

BIẾN TẦN VÀ SERVO

Sản phẩm ví dụ