Bộ đo xung tín hiệu Omron E6B2-CWZ1X 1000P/R

2.800.000