Đế cắm 14 chân cho G7SA Omron P7SA-14F-ND DC24

400.000