Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CJ2M-CPU33

18.300.000