Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CJ2M-CPU13

12.200.000