Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CJ2M-CPU12

8.800.000