Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CJ2M-CPU11

7.000.000